EURO TEXTIL REGION  
 
deutschenglishczeskypolsky
    Aktuelles   Presse   Sitemap   Kontakt   Impressum    20. March 2018
 Select your language     Szukac:
 
  EURO TEXTIL REGION

  region

  cele sieci

  aktywności

  uczestnicy

  Innovationsverbund

  Forschung

  współpraca

  linki

 

  Datenbank

  Koop.-börse

 

  Kontakt

        powered by:


     typo3

    sql
 

7. Sympozjum Tekstylne w Forst (Łużyce)

 

 

 

Od 10 do 11 grudnia 2003 r. odbyło sie w Forst (Łużyce) 7 Sympozjum Tekstylne, w którym uczestniczyli przedstawiciele ponad 165 przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych oraz instytutów badan naukowych z Brandenburgii, Berlina, Polski, Saksonii i Czech. Nad imprezą przejął ponownie protektorat pan Matthias Platzeck, premier Brandenburgii.

 

Lutz Walter, EURATEX

 

Ponad 20 placówek badan naukowych z Niemiec, Polski i Czech zamierza z dniem 1 maja 2004 r., po przystąpieniu krajów wschodnich do UE, współpracowac w tzw. połączeniu innowacyjnym Euroregionu Tekstylnego. Tak uzgodnili 11 grudnia 2003 r. w Forst/Łużyce we wspólnej deklaracji intencji (Letter of Intent) przedstawiciele instytutów, uniwersytetów i szkół wyższych z sąsiadujących ze sobą krajów w ramach 7-go Sympozjum Tekstylnego: "Innowacje w Euroregionie Tekstylnym".

 

"Decyzja ta jest ważnym krokiem w kierunku zachowania konkurencyjnosci tradycyjnych osrodków tekstylnych, ulokowanych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Czechach, w warunkach globalnej konkurencji", oswiadczył Rainer Merkel, niemiecki rzecznik Euroregionu Tekstylnego i prezes w Związku Północno-Wschodnioniemieckiego Przemysłu Tekstylnego i Odzieżowego (vti). "Europejscy producenci tekstyliów i odzieży mają w przyszłosci też wówczas szansę na rynku swiatowym, jeżeli przez szybkie wprowadzenie najnowszych rezultatów badan naukowych uda im się wyprzedzic konkurencję "niskich płac" z innych kontynentów. Dysponując łącznie 34-ma tekstylnymi placówkami badan nauko-wych, posiadamy w Euroregionie Tekstylnym jedyny w swoim rodzaju potencjał innowacyjny, z którego istniejące tutaj przedsiębiorstwa tekstylne i odzieżowe w przyszłosci jeszcze intensywniej mają profitowac. Ponieważ ci w większosci w sredniej klasie strukturyzowani producenci z reguły nie dysponują własnymi działami badan naukowych, muszą te finansowane przez UE lub pojedyncze kraje projekty wspierające pomóc w nawiązaniu kontaktu między nauką i praktyką. Nasz już w międzyczasie 3 lata istniejący Euroregion Tekstylny wyznaczył sobie cel zarządzania tą powstającą siecią innowacyjną. Podmiotami odpowiedzialnymi są: vti, Związek Polskiego Przemysłu Tekstylnego oraz Stowarzyszenie Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego i Skórzanego Czech".

 

 

Europejska branża tekstylna i odzieżowa - przed bezprzykładnym wyzwaniem

 

Stworzenie Euroregionu Tekstylnego i przygotowanie połączenia innowacyjnego są krokami we własciwym kierunku, oswiadczył Lutz Walter, przedstawiciel stowarzyszenia nadrzędnego europejskich związków tekstylnych i odzieżowych EURATEX, na Sympozjum Tekstylnym w Forst. Branża tekstylna i odzieżowa Europy stoi przed bezprzykładnym wyzwaniem. Z początkiem roku 2005 będzie ona po raz pierwszy po czterdziestu latach podlegac tym samym (otwartym) regulacjom dotyczącym handlu i importu, jak każdy inny sektor przemysłowy. Nastąpi to kilka miesięcy po powiększeniu europejskiego rynku wewnętrznego przez rozszerzenie EU o kraje wschodnie, z ponad 2,5 milionami osób zatrudnionych w sektorze tekstylnym i odzieżowym. EURATEX postawił sobie za zadanie wspieranie na szczeblu politycznym i urzędowym tych w przeważającej mierze sredniej klasy przedsiębiorstw przy uporaniu się z tym procesem.

 
www.echtgefaelscht.de

 

23.06.2014

Workshop zakończenie projektu InMaTex w Wroclaw

www.in-ma-tex.eu

 

15.05.2014

Workshop zakończenie projektu InMaTex, targi Chemnitz

www.in-ma-tex.eu

 

04.11.2013

Dzień przemysłu tekstylnego w Zittau

www.in-ma-tex.eu

 

15.10.2013

Szkolenia Forum Innowacji w produkcji odzieży w Wrocławiu

www.in-ma-tex.eu

 

26.02.2013

Warsztat indywidualna odzież w Chemnitz

www.in-ma-tex.eu

 

09.05.2012

Workshop wyrobów tekstylnych realizujece potrzeby indiwidualnych clientów w Chemnitz

www.in-ma-tex.eu

 

13.02.2012

Prezentacja wyników projektu INCOTEX

www.in-co-tex.eu

 

06.09.2011

Kick-off meeting w Görlitz, Muzeum Śląskie

www.in-ma-tex.eu

   Sitemap   Kontakt   Impressum